O nas Polityka prywatności

Wstęp. 

Stan Shipping Agency Ltd. z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i  poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy. 

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Kto jest Administratorem danych osobowych?
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Jakie dane osobowe gromadzimy?
 • W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe klientów?
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

  

Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Stan Shipping Agency Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Szemud, ul. Samorządowa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ pod numerem KRS 0000043878.

  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat niniejszej polityki lub tego, co robimy z informacjami osobowymi użytkownika, skontaktuj się z IODO pod adresem rodo@stanship.com.pl

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie.

 

Jake dane osobowe gromadzimy? 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat klienta umożliwiające jego identyfikację. Stan Shipping Agency Ltd. Sp. z o.o. gromadzi tylko dane osobowe potrzebne do wykonywania usługi pośrednictwa pracy. Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • Podstawowe dane osobowe.
 • Dane potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 • Historie przebiegu kariery zawodowej.
 • Dane konta bankowego.
 • Pozostałe dane osobowe np. stan cywilny, wymiary odzieży roboczej. 

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe.

 

W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe klientów?

Dane klienta są wykorzystywane do świadczenia usługi pośrednictwa pracy na terenie Polski i zagranicą, a w szczególności do:

 • Bezpośredniego prezentowania ofert pracy w formie e-maila lub SMSa. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych.
 • Komunikacji w związku z obsługą przez nas klienta.
 • Weryfikacji i kontroli dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 • Prezentowania danych klienta potencjalnym pracodawcom w kraju i zagranicą.
 • Kontroli imigracyjnej lub celnej, możemy mieć obowiązek dostarczania informacji na temat klienta służbom kontroli granicznej w przypadku jego podróży do zagranicznego pracodawcy.
 • Na wezwanie możemy przekazywać dane klienta organom państwowym lub organom ścigania zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nie będziemy przechowywać danych klienta przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i zapytań.

Kiedy dane osobowe klienta przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych klienta w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym klienta. 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych. 

Przestrzegamy ścisłych procedur dotyczących bezpiecznego przechowywania i ujawniania danych osobowych klienta, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Możemy ujawniać informacje na temat klienta zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych klienta zgodnie z unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

Prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

W określonych okolicznościach, klientowi przysługuje prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowywane są jego dane osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/wykorzystujemy.      
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych klienta. Klient może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych. Klient może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Klient może żądać zawieszenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład, gdy klient chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do klienta lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych klienta do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy klient wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych klienta w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail do naszego IODO na adres: rodo@stanship.com.pl lub skontaktować się z  IODO pocztą, wysyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Stan Shipping Agency Ltd. ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud. 

Nie pobieramy od klientów opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić klienta o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

 

Zmiana polityki prywatności. 

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Klient będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

 

(Stan Shipping Agency Ltd. 2018)

 

 

 

 

 

Cookies
Wykorzystujemy "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu i tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.

Cookies
We use "cookies" (cookies) to gather information related to the use of the site. We use the cookie files allow you to maintain the session after logging in and creating statistics of subpages. You can turn off this mechanism at any time in your browser settings. Using our website without changing the settings for cookies is that they will be stored in your device.

Zamknij Close