INFORMACJA O OBOWIĄZKOWEJ WYMIANIE DYPLOMÓW I CERTYFIKATÓW SZKOLEŃ ZAŁÓG PŁYWAJĄCYCH.

01.05.2016


W dniu 31 grudnia 2016 roku mija okres wdrażania zmian do Konwencji STCW powszechnie nazywanych Manila Admendments 2010. Dyplomy wydane przed 20.08.2013. utracą swoją ważność.


Przepisy wprowadzają  między innymi obowiązek  weryfikacji i wymiany Dyplomów Oficerów Działu Pokładowego i Maszynowego, a  na niektórych stanowiskach odbycia dodatkowych szkoleń i  uzyskania lub wymiany certyfikatów.

Wszyscy członkowie załogi, w tym także oficerowie, będą zobowiązani do posiadania i odnawiania co 5 lat  czterech szkoleń podstawowych. Dotyczy to również oficerów, którzy legitymują się certyfikatami szkoleń wyższego stopnia.

Wszyscy oficerowie obu działów będą zobowiązani do posiadania Świadectwa Ratownika  oraz Ppoż. Stopnia Wyższego, a certyfikaty te podlegać będą wznawianiu co 5 lat. Na statkach wyposażonych w szybką łódź ratunkową Certyfikaty Starszego Ratownika wymagane będą od wszystkich oficerów. Dotychczasowe certyfikaty bezterminowe utracą ważność i podlegać będą wymianie na certyfikaty o pięcioletnim okresie ważności.

Wszyscy Oficerowie Działu Pokładowego będą zobowiązani do posiadania kompetencji z zakresu Nautycznego Dowodzenia Statkiem, a Oficerowie Działu Maszynowego kompetencji z zakresu  Dowodzenia Siłownią Okrętową. Osoby ubiegające się o wydanie dyplomu po raz pierwszy będą zobowiązane udokumentować  odbycie takich szkoleń.

Dla oficerów zatrudnionych na statkach pasażerskich certyfikaty  obowiązkowych szkoleń będą musiały być wznawiane co 5 lat.

Wznawianiu co 5 lat podlegać będą również certyfikaty szkoleń na zbiornikowce dla oficerów  na Poziomie Zarządzania obu działów, a kwalifikacje te wymagać będą potwierdzenia w formie „Endorsementu” na dotychczasowych zasadach podobnie jak dyplomy.  

Pozostałe, dotychczas obowiązujące szkolenia na różnych poziomach kompetencji są nadal wymagane i w większości przypadków certyfikaty zachowują ważność  ale mogą też wymagać wymiany na nowy aktualnie obowiązujący wzór.

Osoby zatrudnione dotychczas na statkach jako Elektrycy Okrętowi  nie posiadający dyplomu morskiego nie będą mogły pracować na tych stanowiskach jeśli stanowiska te będą  wymienione w Safe Maning Certyficate statku. Dyplomy Elektro-Automatyków okrętowych wydane przed 20.08 2013. podlegają wymianie na nowy wzór. Wprowadzone jest również nowe szkolenie certyfikowane przez Urząd Morski w zakresie uprawnień do obsługi instalacji elektrycznej powyżej 1 kV.

Dokumenty potwierdzające kompetencje na Poziomie Pomocniczym nie podlegają weryfikacji ale stopniowo będą wymieniane na nowe wzory.

Świadectwo Starszego Marynarza wydane przed 20.08.2013 podlega wymianie i  wydawane będzie w oparciu o przepisy STCW, a nie jak dotychczas MOP.

W Dziale Maszynowym pojawiły się nowe stanowiska: Starszy Motorzysta i Elektromonter Maszynowy.

Świadectwo Kucharza Okrętowego wydane przed 08.10.2014.  podlega wymianie na nowy wzór.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie praktyka związana z wymianą dyplomów w każdym z Urzędów Morskich jest nieco odmienna. Ze względu na ograniczoną dostępność szkoleń oraz wydłużający się czas wymiany dokumentów w Urzędach Morskich zaleca się nie odkładania  składania wniosku o weryfikacje i wymianę dokumentów  na koniec roku.

Cookies
Wykorzystujemy "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu i tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.

Cookies
We use "cookies" (cookies) to gather information related to the use of the site. We use the cookie files allow you to maintain the session after logging in and creating statistics of subpages. You can turn off this mechanism at any time in your browser settings. Using our website without changing the settings for cookies is that they will be stored in your device.

Zamknij Close